KBMA_Logo_web_white

Kvietimas gauti valstybės paramą. Daugiabučių renovacija naudojant skydus.

Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) 2023 m. rugsėjo 14 d. paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas seniems daugiabučiams atnaujinti naudojant skydus. Skydas – pastatams atnaujinti (modernizuoti) naudojamas gamykloje pagamintas standartizuotų modulinių konstrukcijų gaminys, atitinkantis specialius reikalavimus.

Šiam kvietimui skirta 200 mln. eurų suma statybos rangos darbų pastato energinį efektyvumą didinančioms ir kitoms pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonėms. 

Paramos gavėjai – daugiabučių namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, butų ir kitų patalpų savininkai.

Paraiškų teikėjai – daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas, asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (toliau – projekto) įgyvendinimo administravimo paslaugas, savivaldybės vykdomoji institucija, savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius.

Reikalavimai atnaujinimui (modernizavimui) naudojant skydus:

  • Atnaujinus (modernizavus) daugiabutį namą, pasiekti ne mažesnę kaip B pastato energinio naudingumo klasę ir skaičiuojamąsias šilumines energijos sąnaudas sumažinti ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su šiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo.
  • Sienos šiltinamos ir stogas įrengiamas naudojant gamykloje pagamintus standartizuotus modulinių konstrukcijų gaminius (toliau – skydas) (reikalavimai taikomi Programos priedo 2 punkte nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms 3 ir 4 priemonėms).
  • Keičiamų langų procentas atnaujinamame (modernizuojamame) daugiabučiame name – 100 proc. (langų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo langais, kurie bus įstatyti į gamykloje pagamintus skydus (reikalavimai taikomi Programos priedo 2 punkte nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms 5 ir 6 priemonėms).
  • Įrengiama mechaninio vėdinimo sistema su šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija.
  • Projektas privalo būti įgyvendintas iki 2026-01-01 (gavus energinio naudingumo sertifikatą ir statybos užbaigimo aktą).

Visos paraiškos bus teikiamos per Agentūros APVIS sistemą.

Kvietimo terminas – nuo kvietimo paskelbimo iki 2024 m. rugsėjo 30 d. 17:00 valandos arba kol pakaks kvietime nurodytų lėšų.

Tesės aktai – Dėl kvietimo teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus naudojant skydus sąlygų aprašo patvirtinimo

Dalintis: