KBMA_Logo_web_white

Mažoji renovacija

Informuojame, kad šiuo metu kvietimas teikti paraiškas “Mažosios renoavcijos” programai sustabdytas. Sekite informaciją mūsų puslapyje arba www.apva.lt

Mažosios renovacijos nauda

Mažesnės sąskaitos

Atnaujinus šildymo sistemą dažnai sumažėja bendras suvartotos šilumos kiekis, taip sumažinama šildymo sąskaita.

Vandens kokybė

Atnaujinus karšto vandens sistemą dažnai pagerėja vandens kokybė, gali sumažėti ir pašildymo mokestis.

Nauja šildymo įranga

Galima pasikeisti šildymo prietaisus: radiatorius, rankšluosčių džiovintuvus.

Pagerės gyvenimo kokybė

Atnaujinta šildymo sistema užtikrina didesnį arba visišką šildymo komfortą.

Mažesnė investicija

Kadangi mažoji renovacija apima tik pastato dalį, investicija yra žymiai mažesnė.

Sumažinama techninių gedimų rizika

Užkertamas kelias šildymo sistemos avarijoms ir šildymo atjungimui šaltojo sezono metu.

Mažosios renovacijos nauda

Mažosios renovacijos programa – tai modifikuota programa, kuri apima pastato šildymo ir karšto vandens sistemų atnaujinimą ir rekonstrukciją. Tai yra patogu ir naudinga dėl kelių priežasčių:

Pagal mažosios renovacijos programą gali būti finansuojamos tokios išlaidos kaip:

Ministro
įsakymas

Iki 2026 m. pasenę daugiabučių namų šilumos punktai privalės būti atnaujinti.

Kvietimas gauti valstybės paramą

Mažoji renovacija – daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas. (Šiuo metu paraiškų teikimas sustabdytas)