KBMA_Logo_web_white

Kvartalinė renovacija

Kompleksinės, kvartalinės renovacijos projektų įgyvendinimas – vienas iš Vyriausybės prioritetinių darbų. Renovuojant daugiabučių namų ir kitų viešosios paskirties pastatų grupes bei sutvarkant gyvenamąją aplinką, privažiavimo kelius, gatvių apšvietimą ir kitą infrastruktūrą, pasiekiamas didesnis energinis efektyvumas.

Tvarkant visą daugiabučių kvartalą, atnaujinamos antžeminės ir požeminės komunikacijos bei sutvarkoma aplinka. Jei vienas namas nusprendžia renovuotis, aplinka dažnai lieka nesutvarkyta, nes priklauso savivaldybei, o ne konkrečiam pastatui, todėl gyventojai pro langus mato tą patį niūrų vaizdą. Kvartalinės renovacijos metu atnaujinami ir viešosios paskirties pastatai, tokie kaip mokyklos, darželiai. Įrengiamos vaikų žaidimų zonos, sutvarkomas apšvietimas ir parkavimo vietos. Renovuotame kvartale ženkliai sumažėja energijos suvartojimo kiekiai. Šilumą taupo ne tik modernizuotos daugiabučių sistemos, bet pakeisti šiluminių trasų vamzdynai, taip sumažinami šilumos praradimo nuostoliai. Be to, įrengiami šiuolaikiški teritorijos apšvietimo sprendimai, tokiu būdu sutaupoma elektros enegija. Kvartalas tampa ne tik energetiškai efektyvesnis, bet ir saugesnis, nes būtų tvarkomas apšvietimas, aikštelės ir viešosios erdvės. Jis taip pat taptų patrauklesnis verslui. Dar vienas svarbus rodiklis – įvykdžius kvartalinę renovaciją, sumažėtų bendra šiltnamio efektą sukeliančių dujų tarša, kas svarbu įgyvendinant ES direktyvos nuostatas.

Kvartalinė renovacija – atnaujinami ne tik visi konkrečiame mikrorajone esantys daugiabučiai namai bei visuomeniniai pastatai, bet ir visapusiškai atnaujinama ir sutvarkoma gyvenamoji aplinka, o namų gyventojams nauda ženkliai didesnė.

Kvartalinės renovacijos modernizavimo programa apima:

Įgyvendinant kvartalinės renovacijos koncepciją, Kauno miesto savivaldybės administracija, kartu su Kauno būsto modernizavimo agentūra atrinks daugiabučių kvartalus renovacijos programai. Pagrindiniai atrankos kriterijai: kvartalo daugiabučių energetinis naudingumas, statinių būklė bei amžius, gyventojų tankumas, viešųjų erdvių būklė, gyventojų pasiryžimas dalyvauti programoje ir kt.