KBMA_Logo_web_white

Apie mus

Pagrindinė veikla

Kauno būsto modernizavimo agentūra įkurta 2022 m. kovo mėn. 03 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu. Agentūros tikslas –  daugiabučių namų modernizavimo skatinimas siekiant gerinti Kauno miesto mikrorajonų gyvenamąją aplinką bei pastatų energetinį efektyvumą.

Įstaigos veiklos sritys

  • miesto gyventojų informavimas apie energetinio efektyvumo didinimą, jo poreikį ir naudą;

  • kvartalinės, kompleksinės ir mažosios renovacijos skatinimo programų kūrimas ir vykdymas;

  • daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo organizavimas ir administravimas, jo įgyvendinimas;

  • daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) projektų finansavimą organizavimas;

  • projektavimo, ekspertizės, rangos darbų, rangos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas viešojo pirkimo būdu;

  • atliekamų rangos darbus koordinavimas;

  • prašymų teikimas finansuotojui dėl rangos darbų finansavimo kredito lėšomis;

  • statybos rangos darbų užbaigimo organizavimas, dokumentų parengimas;

  • prašymų Valstybės paramai gauti rengimas ir teikimas.