KBMA_Logo_web_white

Griauname mitus: daugiabučio buto gyventojui priklauso renovacijos kredito ir palūkanų kompensavimas, ar tikrai jo dalį turės sumokėti kaimynai?

Kauno būsto modernizavimo agentūros specialistai daugiabučių namų gyventojus kasdien konsultuoja įvairiausiais klausimais, susijusiais su namų priežiūra, jų atnaujinimu bei galimybe visiškai nemokamai susitvarkyti namų grupės lauko erdves. Vis tik agentūros atstovai pastebi, kad jiems neretai tenka susidurti ir su įvairiausias mitais. Vienas dažniausių – gyventojų nuomonė, kad už namo gyventojus, kuriems priklauso renovacijos kredito ir palūkanų kompensavimas, privalo sumokėti kaimynai. Tai – absoliutus mitas.

Svarbu žinoti, kad renovacijos paskolą bei jos palūkanas socialiai remtiniems butų savininkams padengia valstybė, o ne kaimynai. Taip pat jiems, kaip ir kitiems butų savininkams, padengiamos yra ir visos projekto parengimo ir statybos techninės priežiūros bei administravimo išlaidos.

Norėdami gauti kompensaciją iš valstybės gyventojai turi atitikti du reikalavimus. Pirma – jie turi turėti teisę į būsto šildymo išlaidų kompensavimą. Taip pat jie privalo patvirtinti, jog dalyvavo sprendimo dėl pastato renovacijos priėmime ir jam pritarė.

Norint gauti kompensaciją, reikėtų daugiabučio namo administratoriui pateikti savivaldybės išduotą pažymą dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos. Tada namo administratorius apie tai, jog kreditą ir palūkanas padengs savivaldybė, informuos banką.

Kitų gyventojų paskolos ir palūkanų suma visiškai nepriklauso nuo to, kiek name gyvena socialiai remtinų butų savininkų.

Daugiau informacijos apie paimto kredito daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją rasite čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.419064/asr

Primename, kad Kauno būsto modernizavimo agentūros atstovai ne tik konsultuoja daugiabučių namų gyventojus apie namų priežiūrą ir atnaujinimą, tačiau taip pat organizuoja bei įgyvendina daugiabučio namo modernizavimo projektus, suderina šių projektų finansavimą, o taip pat ir vykdo projektavimo, ekspertizės, rangos darbų, techninės priežiūros paslaugų pirkimus viešųjų konkursų būdu, ruošia ir teikia prašymus Valstybės paramai gauti.

Turite klausimų? Kreipkitės: el. paštu: info@kbma.lt arba telefonu: +370 649 48495

Kitus itin populiarius mitus apie daugiabučių renovaciją aptarsime jau visai netrukus!