KBMA_Logo_web_white

Kauno miesto savivaldybės daugiabučių būklė ir renovacijos nauda

Lietuvoje dauguma daugiabučių yra pastatyti iki 1993 metų. 1960-1993 metais pastatyti daugumoje aukštuminiai (5 ir daugiau aukštų) mūriniai, stambiaplokščiai ar monolitinio gelžbetonio namai. Daugumoje šių namų neefektyvios šildymo sistemos ir didelis atitvarų šiluminis laidumas. Šių daugiabučių senos šildymo sistemos netolygiai paskirsto šilumą į pastato butus, stogas dažnai praleidžia orą ir vandenį, o šių daugiabučių inžinerinės sistemos yra susidėvėjusios, todėl pastatams dažnai reikia renovacijos. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA)  duomenimis, Kauno miesto savivaldybėje yra renovuota tik 6,7 proc. daugiabučių tai yra 298 daugiabučiai iš galimų 4473, o Kauno miesto savivaldybė atsiduria 45-oje vietoje iš 60-ies Lietuvos savivaldybių. 2015-2022 metų APVA duomenimis, 2016 (61) ir 2017 (55) metais buvo renovuota daugiausiai daugiabučių, o 2018 metais įvyko staigus renovacijų sumažėjimas, renovuota buvo tik 8 daugiabučiai. 2021 metais buvo renovuoti tik 16, o 2022 metais tik 23 Kauno miesto savivaldybės daugiabučiai. Tokia situacija galimai susiklostė dėl nepakankamo gyventojų informavimo renovacijos nauda, taip pat per mažo daugiabučių gyvenamųjų namų valdytojų įsitraukimo.

Atlikus renovaciją ne tik mažiausiai 50 proc. sumažėja šilumos sunaudojimas, bet ir pagerėja gyvenimo kokybė, nes renovacija padeda palaikyti komfortišką temperatūrą bute. Atsinaujinus sumažinamos priežiūros išlaidos 80 proc., užkertamas kelias vandentiekio avarijoms, stogo protėkiams, nelieka poreikio neplaninių darbų atlikimui. APVA duomenimis renovuotose Kauno miesto savivaldybės daugiabučiuose faktiškai pasiektas skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas yra 62,3 proc., o išmetamo ŠESD (šiltnamio efektą sukeliančios dujos) kiekio sumažėjimas yra 72,9 t. Atnaujinti daugiabučiai atrodo estetiškiau, padidėja turto vertė ir sumažėja poveikis gamtai. Renovuotinų daugiabučių energinis efektyvumas prisideda prie tvaresnio gamtos išteklių naudojimo bei švaresnės aplinkos kūrimo, todėl norintiems gyventi geriau ir tvariau reikalinga daugiabučio renovacija.