KBMA_Logo_web_white

Renuovuokite būstą paprasčiau

Esame naujai įsteigta biudžetinė įstaiga „Kauno būsto modernizavimo agentūra“ , kurios pagrindinis tikslas – skatinti daugiabučių namų renovaciją. Iki 2022 metų Kauno mieste modernizuota tik 6 proc. visų daugiabučių gyvenamųjų namų. Tokia situacija susiklostė dėl nepakankamo gyventojų informavimo renovacijos nauda, taip pat per mažo daugiabučių gyvenamųjų namų valdytojų įsitraukimo.

Mūsų tikslas, padėti kauniečiams apsispręsti modernizuoti senus daugiabučius namus, taip ne tik mažinant sąskaitas už šildymą, elektros energijos suvartojimą, bet ir prisidedant prie aplinkos taršos mažinimo.

Mes rūpinsimės miesto gyventojų informavimu apie energetinio efektyvumo didinimą, jo poreikį ir naudą, daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) projektų finansavimo organizavimu, atliekamų rangos darbus koordinavimu, prašymų teikimu finansuotojui dėl rangos darbų finansavimo kredito lėšomis, statybos rangos darbų užbaigimo organizavimu, dokumentų parengimu, kvartalinės, kompleksinės ir mažosios renovacijos skatinimo programų kūrimu ir vykdymu, prašymų Valstybės paramai gauti rengimu ir teikimu bei projektavimo, ekspertizės, rangos darbų, rangos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimu viešojo pirkimo būdu.

Mes aktyviai įsitrauksim į gyventojų švietimą renovacijos klausimais, inicijuodama gyventojų susirinkimus bei prisiimdama atsakomybę už visus renovacijos procesus – nuo gyventojų apklausų iki renovacijos darbų organizavimo.